Projekty

v našom portfóliu

Zerex logo
viarax logo gold
zenvia-logo-project-v2
profinancie-gold-logo

Náš rozvoj

V priebehu 8 rokov sme vytvorili rýchlo rastúcu ziskovú spoločnosť dynamicky rozvíjajúcu portfólio svojich produktov a služieb.

Zerex

Výživové doplnky pre riešenie problémov s erekciou a prostatou.

Zenvia

Výživové doplnky pre podporu zdravia celej rodiny.

Rýchly rast

Definuje nás rýchly a dynamický nárast kľúčových ukazovateľov výkonnosti. V priebehu roka 2017 vzrástol náš obrat o viac ako 56%.

Podnikatelia s
perspektívnym myslením

Začínajúci podnikatelia bez praktických skúseností, ako aj podnikatelia so skúsenosťami v podnikaní s perspektívnym podnikateľským zámerom (nápadom) pre geografickú expanziu alebo produktovú diverzifikáciu.

Podnikatelia
so špecializáciou

Podnikatelia so záujmom ukončiť svoje aktivity v niektorých zo svojich segmentoch a špecializovať sa len na vybraté segmenty podnikania.

PODNIKATELIA ODOVZDÁVAJÚCI
SVOJ BUSINESS

Podnikatelia so záujmom ukončiť svoje aktívne pôsobenie vo firme a postúpiť svoje podnikanie spoločnosti, ktorá má záujem ďalej rozvíjať existujúce business aktivity.