Posúvame limity podnikania

sme investičná spoločnosť

Z odvážnych a perspektívnych nápadov malých a stredných podnikateľov budujeme a rozvíjame ziskové, rýchlo rastúce spoločnosti.

money

Kapitálová podpora

Poskytujeme kapitálovú podporu (investujeme vlastné finanćné prostriedky) pre vznik a rozvoj privátnych spoločností.

basket

e-commerce projekty

Poskytujeme know-how a skúsenosti pre realizačnú fázu e-commerce projektov.

database

podporné služby

Poskytujeme služby logistického centra a call centra ako podporných služieb pre spoločnosti pôsobiace v oblasti e-commerce.

location

Etablovanie na slovenskom trhu

Pre zahraničných partnerov poskytujeme know-how pre etablovanie ich podnikateľských zámerov na slovenskom trhu.

Domáci podnikatelia

Pri partnerstvách s domácimi súkromnými podnikateľskými subjektami sa orientujeme na:

Projekty v štádiu ich prvotnej fázy – t.j.  podnikateľský zámer, ktorý už generuje prvotné čísla, avšak chýba mu kapitál na rast.

Projekty v štádiu realizácie, častokrát primárne orientované v offline prostredí, ktoré plánujú rozšíriť svoje aktivity do online prostredia.

Projekty v štádiu zámeru vstupu na zahraničné trhy.

Osobitne – Zameriavame sa hlavne na projekty v sektore zdravia, e-commerce a realít.

Zahraniční podnikatelia

Pri partnerstvách so zahraničnými podnikateľskými subjektmi sa zameriavame na projekty so zámerom vstúpiť na slovenský trh, kde vieme zabezpečiť kompletný podnikateľský servis.

money

Kapitál

Hodnota kapitálovej investície do jednotlivých projektov sa pohybuje v rozmedzí od 10 000 do 100 000 €.

 Kto sú naši partneri

active-banner-6-v1

Podnikatelia s
perspektívnym myslením

Začínajúci podnikatelia bez praktických skúseností, ako aj podnikatelia so skúsenosťami v podnikaní s perspektívnym podnikateľským zámerom (nápadom) pre geografickú expanziu alebo produktovú diverzifikáciu.

active-banner-4-v1

Podnikatelia
so špecializáciou

Podnikatelia so záujmom ukončiť svoje aktivity v niektorých zo svojich segmentoch a špecializovať sa len na vybraté segmenty podnikania.

active-banner-5-v1

Podnikatelia odovzdávajúci
svoj business

Podnikatelia so záujmom ukončiť svoje aktívne pôsobenie vo firme a postúpiť svoje podnikanie spoločnosti, ktorá má záujem ďalej rozvíjať existujúce business aktivity.

Náš prístup

Ku každému potenciálnemu obchodnému partnerovi pristupujeme individuálne, so zodpovedným a profesionálnym posúdením všetkých aspektov jeho podnikateľského zámeru.