Posúvame limity podnikania

sme investičná spoločnosť

Z odvážnych a perspektívnych nápadov malých a stredných podnikateľov budujeme a rozvíjame ziskové, rýchlo rastúce spoločnosti.

money

Kapitálová podpora

Poskytujeme kapitálovú podporu (investujeme vlastné finanćné prostriedky) pre vznik a rozvoj privátnych spoločností.

basket

e-commerce projekty

Poskytujeme know-how a skúsenosti pre realizačnú fázu e-commerce projektov.

database

podporné služby

Poskytujeme služby logistického centra a call centra ako podporných služieb pre spoločnosti pôsobiace v oblasti e-commerce.

location

Etablovanie na slovenskom trhu

Pre zahraničných partnerov poskytujeme know-how pre etablovanie ich podnikateľských zámerov na slovenskom trhu.

Domáci podnikatelia

Pri partnerstvách s domácimi súkromnými podnikateľskými subjektami sa orientujeme na:
● Projekty v štádiu ich prvotnej fázy – t.j. doposiaľ nerealizované podnikateľské zámery.
● Projekty v štádiu realizácie, avšak so stagnujúcimi, resp. upadajúcimi výsledkami podnikateľskej činnosti.
● Projekty v štádiu zámeru vstupu na zahraničné trhy.

Zahraniční podnikatelia

Pri partnerstvách so zahraničnými podnikateľskými subjektami sa orientujeme na projekty so zámerom vstúpiť na slovenský trh.

money

Kapitál

Hodnota kapitálovej investície do jednotlivých projektov sa pohybuje v rozmedzí od 10 000 do 100 000 €.

Naše kľúčové úspechy

recommended

8 rokov

V priebehu 8 rokov sme s počiatočným kapitálom 2 000 EUR vytvorili rýchlo rastúcu ziskovú spoločnosť dynamicky rozvíjajúcu portfólio svojich produktov a služieb.
trophy

Prvý milión

Počas tohto obdobia naša spoločnosť nadobudla hodnotu viac než 1 mil. EUR. Definuje nás rýchly a dynamický nárast kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
analysis

Rast

V priebehu roka 2017 vzrástol náš obrat o viac ako 56%. Našim mottom je “Posúvame limity podnikania”.

 Kto sú naši partneri

active-banner-6-v1

Podnikatelia s
perspektívnym myslením

Začínajúci podnikatelia bez praktických skúseností, ako aj podnikatelia so skúsenosťami v podnikaní s perspektívnym podnikateľským zámerom (nápadom) pre geografickú expanziu alebo produktovú diverzifikáciu.

active-banner-4-v1

Podnikatelia
so špecializáciou

Podnikatelia so záujmom ukončiť svoje aktivity v niektorých zo svojich segmentoch a špecializovať sa len na vybraté segmenty podnikania.

active-banner-5-v1

Podnikatelia odovzdávajúci
svoj business

Podnikatelia so záujmom ukončiť svoje aktívne pôsobenie vo firme a postúpiť svoje podnikanie spoločnosti, ktorá má záujem ďalej rozvíjať existujúce business aktivity.

Náš prístup

Ku každému potenciálnemu obchodnému partnerovi pristupujeme individuálne, so zodpovedným a profesionálnym posúdením všetkých aspektov jeho podnikateľského zámeru.